Serbisyo At Pag-download

Pagkatapos ng Serbisyo

Sa loob ng 30 minuto pagkatapos mong maipadala ang mensahe, makikipag-ugnay sa iyo ang aming tagapaglingkod, at malulutas namin ang problema para sa iyo sa loob ng 4 hanggang 6 na oras.

Sa panahon ng warranty (isang taon), magbibigay kami ng mga ekstrang bahagi sa iyo nang walang bayad (Hindi kasama ang mga suot na bahagi).